ترمز پله سمباده ای


ترمز پله سمباده ای با عرض 2.5 سانتیمتر و 5 سانتیمتر در ضخامت 1 میلیمتر می باشد که برای پله های داخلی ساختمان مناسب می باشد. این ترمز پله پشت چسبدار بوده و با جدا نمودن کاغذ پشت آن به راحتی به لبه پله چسبیده می شود.

این ترمزها در رنگهای مختلفی تولید می شوند که در حال حاضر رنگ مشکی و قرمز آن موجود می باشد.

ترمزپله سمباده ای ترمز پله سمباده ای