ترمز پله چیست ؟


ترمز پله ، نواری است که برروی لبه پله یا تمام سطح پله نصب میگردد و مانع لغزیدن و سر خوردن برروی پله میگردد. آیا میدانید : به لحاظ قانونی صاحبان املاک ، در قبال سر خوردن و یا لیز خوردن افراد مسئول تحت هر شرایطی در ملکشان مسئول هستند . صاحب ملک در شرایط غیر ایمن و لغزنده کف ( پله و معابر و ورودی ها و خروجی ها ) باخبر بوده و می بایست برای رفع آن اقدام نماید . صاحبان املاک مسئول تثبیت و یا تعمیر هرگونه لغزندگی در معابر خطرناک که باعث لیز خوردن و یا سقوط افراد می شود. در صورت محرز شدن کم کاری مالک یا مستاجر در دادگاه ، مسئول جبران خسارت می باشند.
همچنین در اتحادیه اروپا (انجمن HSE ) با توجه به مشکلات متعدد در سرخوردن بر اثر لغزندگی یا عدم روشنایی در پله های اضطراری ، استفاده از محصولاتی که از بین برنده این معضلات هستند ( ترمز پله آلومینیومی و پادری آلومینیومی )، برای کلیه اماکن الزامی می باشد.


ترمز پله ها در ایران دارای سه دسته میباشد که عبارتند از :

1- ترمز پله آلومینیومی
2- ترمز پله سمباده ی
3- ترمز پله PVC