نمای کرتین وال – نمای لامل


نمای لامل، یا همان نمای کرتین وال ؛ یکی از سیستم های نمای مدرن ساختمانی بوده که ساختاری خود ایستا داشته، به این معنا که وزن بالای شیشه ، بر روی سازه کرتین وال یا همان لامل ها و شاسی کشی های مربوطه سنگینی می کند و هیچ بار مرده ای حاصل از وزن شیشه ها و بار انرژی های حاصل از باد ، طوفان و … که متوجه پوسته خارجی (نما) می باشد، متوجه خود ساختمان نخواهد بود. به اصطلاح سیستم نمای لامل یک سازه مجزا محسوب می شود.

نمای کرتین وال curtainwall یکی از انواع نماهای شیشه ای ساختمان با سیستم پوشش با سازه خود ایستا است . در واقع نمای کرتین وال بهترین نمای شیشه ای ساختمان به لحاظ مسائل سازه در ارتفاع محسوب می شود. این نوع نما معمولا از مصالح سبک بویژه ترکیب آلومینیوم و شیشه ساخته می شود.

مهمترین مزیت های نمای کرتین وال را به شرح زیر می توان شناخت:

* سبکی ساختار و کاهش بارمرده ساختمان

* افزایش مقدار نور ورودی به ساختمان و کاهش مصرف انرژی

* عدم ریزش شیشه در زمان زلزله یا سرقت

* عایق بندی کامل رطوبتی و حرارتی و صوتی

* امکان ترکیب آسان با سایر سیستم های پوشش نما

* امکان اجرا به صورت پیش ساخته و یا نیمه پیش ساخته

* تنوع ویژگی های و آپشن های ظاهری سیستم

* زیبایی و بخشیدن جلوه های خاص مدرن در شب و روز

* امکان نصب انواع مدل های بازشو بر روی آن

* کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری ساختمان

* کیفیت بالای قطعات

* رفتار تنشی مناسب در مقابل نیروی زلزله