برچسب شب تاب ( تابلو شب تاب )


برچسب شب تاب ، در مجاورت نور انرژی نورانی را ذخیره کرده و در تاریکی به عنوان یک منبع نور عمل می کنند و نوری ملایم از خود ساطع می نماید. استفاده از این محصول خصوصاً در منزل و مغازه ، راهرو و راه پله ، پارکینگ و مسیرها ، سرویس های بهداشتی ، عمومی و خانگی ، فرودگاه ها ، تونل ها ، جاده ها و ... باعث زیبایی و ایمنی بیشتر در تاریکی ناگهان می شود.
تابلوهای نورتاب یا تابلوهای شب تاب به دسته ای از تابلوهای ایمنی اطلاق می گردد که توانایی جذب و باز پخش نور را دارند. این توانایی مربوط به وجود دانه های شب تاب یا فوتولومینانت هاphotolumeiants می باشد
منطق استفاده از تابلوهای نورتاب کاملاً مشخص است. قطع برق و تاریکی مطلق در ساختمان ها پس از وقوع یک حادثه نظیر زلزله، آتش سوزی، سیل و ... امری اجتناب ناپذیر بوده و در این شرایط در دسترس ترین،ایمن ترین و ارزان ترین روش نمایان کردن راه های خروج و تخلیه ساختمان استفاده از تابلوهای نورتاب می باشد
1- تابلوهای راهنمای خروج اضطراری نورتاب
2- تابلوهای نشان دهنده طبقات نورتاب
3- تابلوهای آتش نشانی شب تاب

استاندارد NFPA CH. 7 مسیر خروج

این استاندارد برای مسیر خروج باید در ساختمان های قدیمی و جدید بکار گرفته شود و مواد تشکیل دهنده . علائم مسیر پلکان خروج باید از مواد پلیمری با پس زمینه نور سبز ساخته شود که در زمان قطعی برق روشنایی لازم را ایجاد نماید و برای روشنایی پلکان خروج توصیه می شود که در نزدیکی محل خروج و جایی که تابلوهای فتولومینسنت نصب گردند،؛ این تابلو ها به صورت مستمر به مدت حداقل ۶۰ دقیقه ، تحت تابش نور به صورت طبیعی و یا مصنوعی  قرار گیرد حدود 3 ساعت از خود نور میدهد.

علائم راهنمایی جهت نشان دادن خروجی های عمودی، افقی، خروجی نهایی و در مواقعی که مورد نیاز می باشد، تابلوهای “درب خروجی نمی باشد” نیز استفاده شود. برای تابلوهای نماد تجهیزات آتش نشانی نیز توصیه میشود و از جنس تابلو شب تاب استفاده گردد.